Az alapítványról


Az Alapítvány tevékenysége

Az „Ember Fia” Közhasznú Alapítvány 2002. év decemberében – az alapító okiratban megfogalmazott célokkal összhangban – Fénykorona Szertartás és Fogadalomtételi ünnepség megszervezésével kezdte meg tevékenységét.
A korábban már többször megrendezett Fénykorona Szertartáshoz ezen az ünnepségen kapcsolódott hozzá először a Fogadalomtétel.
Az első szertartást 2002. Karácsonyán az Országház előtti Kossuth téren tartottuk. Az azóta eltelt évek letisztult tapasztalatával állíthatjuk, hogy egy igen sötét időszak kezdetén segített a szertartás által sugárzott Jézusi erő a lelkekben reményt tartani.
Pap Gábor, Molnár V. József és Szántai Lajos előadásaikon keresztül ekkorra szerte az országban már igen széles körben ismertté tették hagyományainkat, kultúrtörténetünket, s ezáltal sok tízezer emberben kialakult népünk küldetéstudata. Így kellő felkészültséggel rendelkeztek azok a személyek, akik – fent nevezett tanítóink irányításával – képesek voltak az ünnepségek szervezésére és lebonyolítására.

A Kossuth téri szertartást megelőző események

Az „Ember Fia” Alapítvány tevékenysége jelenleg is a Fénykorona Szertartás és Fogadalomtételi ünnepségek szervezésére terjed ki.


Gazdálkodás

Az alapítvány működésének alapelve, hogy azt az önkéntes jószándék vezérelje, ezért sem a kuratórium tagjai, sem a rendezvények önkéntes segítői részére díjazást, illetve költségtérítést nem számolunk el.
A rendezvények megtartásához szükséges dologi kiadásokat az alapítvány célirányos adományokból, valamint az Szja 1% felajánlásából fedezi. Az alapítványt nem terhelik rendszeresen felmerülő állandó költségek (pl. irodabér, telefonköltség, alkalmazotti közteher stb.), így a célirányos adományokat százszázalékos mértékben az alapító okiratban leírtak szerint képes felhasználni.
Az alapítvány pályázatokon nem vesz rész, mivel az esetleg itt elnyerhető támogatás csökkentené az önkéntes jóakarat erejét.


Székhely:  1047 Budapest, Sörétgyár u. 6.
Telefon:    06 30 832 4157
E-mail:     fenykorona@emberfiaalapitvany.hu