Fénykorona szertartás

A fénykorona szertartás során a Magyar Szent Korona képi üzenetének misztériumjátékon keresztül történő megjelenítése valósul meg.
Szent Koronánk beavató korona. Az általa megkoronázott, beavatott személyt Jézus apostolává – azaz a Szentlélek közvetítőjévé – avatja.
A misztériumjáték során a Szent Korona felnagyobbított modelljében élő személyek jelenítik meg a keresztpántokon, illetve a Szent Korona abroncsán lévő zománcképeket.
A három isteni személyt (felső pantokrátor, homlokzati pantokrátor és Szűzanya) csak kórushang formában idézzük meg.
A szertartás során olyan erőtér keletkezik a fénykoronában és körülötte, hogy az egy emelkedett tudatformára emeli az ünnepségen résztvevőket.