A Fénykorona szertartás menete

A misztériumjáték sikeressége érdekében igen alapos előkészítő munka és ráhangolódás szükséges. Ezt az ünnepségek szervezéséről szóló leírásban részletezzük, itt csak a misztériumjáték menetét írjuk le. A kifejezések pontos értelmezéséhez segítséget nyújthat a 2003. Karácsonyi Hősök terei szertartás megtekintése, mely a honlapunkról letölthető.

  • Az ünnepség előkészítő szakaszát követően a misztériumjátékban résztvevő tizenhat kiválasztott megérkezik a felállított fénykoronához.
  • A szereplők (külső segítőik bevonásával) átlényegülnek, fehér leplet, maszkot öltenek és égő gyertyával a kezükben egyesével elfoglalják helyüket a fénykoronában. A helyük elfoglalásakor egy-egy Jézusi idézettel szólnak a közönséghez. A bevonulásnak rögzített sorrendje van. Ezzel fordított a fénykoronából való kilépés sorrendje.
  • A három Isteni személy helyén kép van, megszólalásukat kórus helyettesíti.
  • A fénykorona teljessé válását – amikor mindegyik szereplő elfoglalta helyét – imacsend követi. Az imacsendet, ami körülbelül 3 perc, a magyar himnusz hangjai szakítják meg.
  • A himnusz után lehet beiktatni a fogadalomtételt.
  • Ezt követheti a székely himnusz, a Pap Gábor által írt két versszakkal kiegészítve.
  • Az ének után a misztériumjáték szereplői bevonulásukkal ellentétel sorrendben egyesével kilépnek a fénykorona testéből, s mielőtt maszkjukat leveszik, nemzetünk, az emberiség sorsának jobbrafordulásáért jókívánságaikat mondják el.

Egyes pontokon eltérhetnek az alapítvány szervezésében tartott szertartások forgatókönyvétől a helyi közösségek által szervezett szertartások.