Fogadalomlevél igénylés

A fogadalmat tevő személyek igényelhetnek alapítványunktól merített papíron készített fogadalomlevelet vagy saját nyomtatású fogadalomlevelet készíthetnek.

Az alapítvány a fogadalomtevő személy kérésére B3-as formátumú, merített papírra nyomtatott fogadalomlevelet készíttet.
Fogadalomlevél

Az alapítvány által készíttetett fogadalomlevél igénylésének két módja lehetséges.

Az alapítvány közreműködésével létrejött Fénykorona Szertartás és Fogadalomtételi ünnepségeken, illetve Fogadalomtételeken a szervezőktől formanyomtatvány igényelhető, melyen a fogadalomtevő személy nyilatkozik a fogadalomtevésről és egyben kéri az alapítvány által készíttetett fogadalomlevelet. Ezt a nyilatkozatot postai úton az alapítvány címére el kell juttatni.
A nyilatkozat mellett található egy postai készpénz-átutalási megbízás (“sárga csekk”). Ezen a csekken kérjük befizetni azt a hozzájárulást (2500 Ft), mely a fogadalomlevél elkészítésével és hengerdobozban az igénylő részére postai úton történő biztonságos elküldésével kapcsolatos kiadásokat fedezi.
Akinek módjában áll, többletbefizetésével támogathatja az alapítvány munkáját.
A nyilatkozat címünkre történő megérkezése, illetve a feladott összeg bankszámlánkon történő jóváírását követően készíttetjük el és küldjük el a fogadalomlevelet a fogadalomtevőnek.

A fogadalomlevél igénylésének másik módja, hogy a fogadalomtevő személy nyilatkozatot tölt ki honlapunkon, és azt elküldi e-mail címünkre.
Ebben az esetben a támogatási összeg befizetése rózsaszín postautalványon, bankátutalással, illetve postai készpénz-átutalási megbízás (“sárga csekk”) igénylésével teljesíthető.