Fénykorona szertartások szervezése

Amennyiben egy helyi közösségben megszületik a gondolat, hogy Fénykorona Szertartást szeretnének szervezni, úgy a szervezést az alábbiak átgondolásával javasoljuk kezdeni:

1. Alapfeltétel, hogy a közösség tagjai között illetve látókörében legyen legalább 16 olyan személy, aki keresztnevével, belső tulajdonságaival azonosulni tud Szent Koronánk keresztpántjain és abroncsán található románcképeken ábrázolt apostolokkal és szentekkel.
Ezek a személyek éreznek-e elhívást és indíttatást az átlényegülésre, azaz az ünnepségen való aktív közreműködésre?

 

A Szent Korona felülnézeti rajza a zománcképeken látható személyek neveivel

2. A misztériumjáték szereplőin kívül rendelkezik-e a közösség 10-15 fő aktív segítséget nyújtani tudó személlyel, akik háttérmunkájukkal támogatják az ünnepség létrehozását.

3. Fontos szempont továbbá a megfelelő helyszín és időpont kiválasztása a szertartás megtartására.

Amennyiben fenti körülményeket a szervezést vállaló személyek felmérték és teljesíthetőnek látják, úgy javasoljuk az alapítványunkkal történő kapcsolatfelvételt.

Alapítványunk az alább felsoroltakkal tudja támogatni az ünnepség megszervezését:

  • Pap Gábor, Molnár V. József, Szántai Lajos és dr. Hargitay András elfoglaltságuktól függően elvi iránymutatásukkal, előadásaikkal segítik a felkészülést.
  • Az alapítvány az ünnepséghez rendelkezésre tudja bocsájtani a fénykorona-testet, valamint a szertartás egyéb kellékeit, mint pl. leplek, maszkok stb.
  • Az alapítvány szükséges mértékű fizikai segítséget nyújt a megvalósításhoz.