Fogadalomtétel

A fogadalomtétel egy beavatási szertartás. A fogadalmat tevő személyek a Szent Korona hívását elfogadva vállalják a földi élet jövőjéért történő felelősségteljes gondolkozást és lehetőségeik szerinti cselekvést.

Értelmezésünkben a kereszt-én-i tudat két erővonal találkozását jelenti, úgy, hogy azok erősítik egymást.
Éspedig a függőleges irányból jövő égi sugallatok alapján rendezzük vízszintes irányú, azaz földi létünket.

Mindenki számára elérhetővé kívánjuk tenni a Fogadalmat. Ezért alapítványunk a szükséges mértékben segítséget nyújt azoknak a közösségeknek, akik saját szervezésű ünnepség keretében, illetve azoknak a személyeknek is, akik otthonukban kívánnak fogadalmat tenni.


A Fogadalom szövege

Fogadalom

Teremtő Atyám!
Szent Fiad, Jézus Krisztus tanítását követve,
Boldogasszonyunk iránti szeretettől áthatva, kinyilvánítom
irántad való hűségemet.
Én, ……………………………,
dicső őseink iránti tiszteletből és utódainkért érzett felelősségtől
vezérelve szabad akaratomból fogadom,
hogy hazám jogrendjét figyelembe véve életemet a Szent Korona
által sugallt Isteni Törvényekhez igazítom.
Fogadom, hogy Jézus Urunk Új Szövetsége szerint
embertársaimra test-vérként tekintek a szeretet
törvényének betartásával.
Fogadom, hogy családom, nemzetem, az emberiség
felemelkedésén munkálkodom.
Tiszteletben tartom az Élet Szentségét, földi élő környezetünket
segítek megőrizni utódaink számára.
Őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk gazdag élő
műveltségét igyekszem megőrizni és gyermekeinknek átadni.
Törekszem rá, hogy tetteimben az égi törvények vezéreljenek, a
kereszt-én-i tudat vállalásával.
Miképpen ezen fogadalmam szerint élek,
Isten engem úgy segéljen.


Segítséget kívánunk nyújtani azoknak is, akik a Szent Koronához tartozónak érzik magukat, de nem beszélik a magyar nyelvet.
A Fogadalom szövege angol nyelven

Solemn Oath and Pledge

My Father, Our Creator,
Following the teachings of Jesus Christ your Holy Son,
and imbued with love for the Blessed Virgin,
I do hereby declare that I will remain faithful to you.
Out of respect for our glorious ancestors
and out of the responsibility I feel for our descendants,
I, ……………………………,
hereby do solemnly and of my free will pledge
to accord my life to the Divine Laws inspired by the Holy Hungarian Crown,
taking into consideration my country’s legal order.
In pursuance of the New Covenant of Our Lord Jesus Christ
and obeying the commandment of love,
I pledge to regard all other people as my brethren.
I pledge to strive for the advancement of my family,
of my nation and of all mankind.
I pledge to respect the Sanctity of Life
and to help preserve the living environment of the Earth for our offspring.
I pledge to strive to preserve, and hand down to our children,
the rich living culture of our nation and
the heritage entrusted to us by our ancestors.
I pledge to strive to be guided in my actions by the Heavenly Laws,
undertaking to realise,
like a cross of two lines of force,
the Divine Will in my physical existence.
May God help me
inasmuch as I live up to
this here pledge of mine.